මා ගැන යමක්

රුක්ශාන් ජයසේකර

ක්‍රි. ව. 1855 සිට මේ දක්වා ජ්‍යෝතිෂයට හා වාස්තු විද්‍යාවට ගුප්ත විද්‍යාව රැක ගැනීමට මහත් සේවයක් ඉටුකළ ඈපා පරපුරෙන් ආභාෂය ලබාගෙන ජ්‍යෝතිෂය ශාස්තෘවරුන් කිහිප දෙනෙකුගේ දැනුම ලබා ගත් මා ගුප්ත විද්‍යාව පිළිබඳ පාරම්පරික දැනුම හෙළ පරම්පරාවෙන් උගත්තෙමි.

වැඩි විස්තර සඳහා

දරුවන්නට නම් ලබාදී‍ම

“දරුවන්ට නම් ලබාදීමේදී අප සැම සැමවිටම උත්සාහ කරනුයේ කාලයට ගැළපෙන පරිදි ආකර්ශනීය වූ ලස්සන වූ නම් අලුත් උපන් ඔබේ බිළිදාට ලබා දීමටයි.”

නම් පරික්ෂා කිරීම්

නම් පරීක්ෂා කිරීමේදී අප බලා බලාපොරොත්තු වනුයේ ඔබ සාදන ලද නාමයන් නිවැරදිද යන්න පරික්ෂා කිරීමයි. මෙය අප විසින් ලබාගත හැකි තවත් විශේෂ වූ සේවාවකි.

ව්‍යාපාර සඳහා නම් ලබාදී‍ම

ව්‍යාපාර සඳහා නම් ලබා ගැනීමේදී ඔබගේ වී ව්‍යාපාර දියුණුවෙන් දියුණුවට පත්වන ආකාරයේ නම් ලබාදීම අපගේ අරමුණයි.

ව්‍යාපාර පරික්ෂා කිරීම්

ව්‍යාපාර ස්ථානයන් පරික්ෂා කිරීමේදී අප උත්සාහ කරනුයේ ඔබගේ ව්‍යාපාර ස්ථානයේ පවතින දිශාවන් අනුව නිසි ආකාරයට එය සිදු කිරීමයි. ඔබගේ වී ව්‍යාපාර කටයුතු දියුණුවෙන් දියුණුවට පත්වේවා යන්න අපගේ අරමුණයි.

කේන්ද්‍ර සැකසීම

උත්පත්ති වේලාව අනුව ඕනම අයෙකුට කේන්ද්‍ර සටහනක් සෑදිය හැක. අප බලා බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔබගේ නිවැරදි වේලාවට අනුව නිවැරදි ආකාරයට කේන්ද්‍ර සටහන් සාදා දීමයි.

කේන්ද්‍ර බැලීම

කේන්ද්‍ර සටහන සටහන් පරීක්ෂාව තුළින් අප සිදු කරන්නේ ඔබගේ උත්පත්ති වේලාවට අනුව සාදනු ලද කේන්ද්‍ර සටහනේ පලාපල විස්තරයක් නැතිනම් අනාගතය පිළිබඳව විග්‍රහ කිරීමක් සිදුකිරීමයි.